Pierwsza sesja Rady Gminy już za nami

Nowo wybrani radni oraz wójt złożyli ślubowanie.

rg_cisek_jpeg.jpeg
W dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek, zgodnie z postanowieniem Opolskiego Komisarza Wyborczego, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Cisek VIII kadencji. W inauguracyjnym posiedzeniu rady wzięli udział wszyscy nowo wybrani radni, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Wcześniej, Pani Teresa Janyk - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku przekazała radnym zaświadczenia o wyborze. Sesji przewodniczył radny-senior Jan Malik. Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu 100% kworum radni wybrali spośród siebie Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła wybory przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Cisek objęła radna Rozwita Szafarczyk uzyskując w głosowaniu tajnym 14 ważnie oddanych głosów. Po przejęciu przewodniczenia obradom Rady przez nową Pani Przewodniczącą dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszono do tej funkcji dwóch kandydatów: radnego Alojzego Ketzler i radnego Jana Malika. W głosowaniu tajnym radny Alojzy Ketzler uzyskał 5 ważnie oddanych głosów a Jan Malik 10 ważnie oddanych głosów i to on został Wiceprzewodniczącym Rady.

Następnie Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku wręczyła zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Cisek Panu Rajmundowi Frischko. Nowo wybrany Wójt złożył przed Radą Gminy uroczyste ślubowanie i objął funkcję Wójta w Gminie Cisek.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zakończyła pierwsze posiedzenie Rady Gminy Cisek.

Obrady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, były transmitowane na żywo przez Internet a archiwalne nagranie pierwszej sesji Rady Gminy Cisek dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce RADA GMINY -->Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry