Komunikat RSO: KOMUNIKAT 6/PD/2018 z dnia 19.11.2018 r.

WIOŚ w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej* w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. - Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): -Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr); - Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): -Zdzieszowice , ul. Piastów (OpZdziePiast) – pomiar manualny. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa. *50 mikrogram/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Komunikat jest ważny od 19-11-2018 13:30:00 do 21-11-2018 23:59:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Przewiń do góry