Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

będzie można uzyskać jeszcze w tym roku. Liczy się innowacyjność projektów oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

FunduszeW związku z nowelizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IŻ SPO WKP) oraz uzupełnieniem tego programu zawężona została grupa potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmodyfikowano również zasady wyboru projektów, w tym kryteria techniczno-ekonomiczne i merytoryczne, kładąc szczególny nacisk na innowacyjność projektów oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

Instytucją Wdrażającą ten program będzie Polska Agencja Przedsiębiorczości.

W związku z dokonanymi zmianami oraz realokacją środków, na wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” zostanie przeznaczona kwota około 680 mln PLN.

Ogłoszenie rundy aplikacyjnej w ramach w/w poddziałania oraz nabór wniosków nastąpi jeszcze w 2006 roku, dlatego prosi się zainteresowanych o śledzenie stron internetowych związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym WKP, tj.:

Pytania i kontakt w powyższej sprawie proszę kierować do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon nr 077 541-65-48 lub e-mail: umwo@umwo.opole.pl

Przewiń do góry