III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

położonej w Łanach przy ul. Zawodzie.

Wójt Gminy Cisek ogłosił III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łanach przy ul. Zawodzie. Powierzchnia działki nr 501 przeznaczonej do sprzedaży wynosi 0,8514 ha, a zapisana jest w Księdze Wieczystej Nr 40625 jako mienie komunalne Gminy Cisek.
Na działce znajdują się ruiny zabudowań po byłej cegielni przeznaczone do rozbiórki lub ewentualnej adaptacji.
Do działki doprowadzone są media tj. droga, woda, prąd, telefon.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2006r.
o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Cisek
przy ul. Planetorza 52.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Cisek, przedmiotowa działka znajduje się w obszarze różnorodnych form działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Przewiń do góry