Przybyło nowych dróg w gminie

Zakończono budowę nowych dróg gminnych oraz przebudowę i remont istniejących.

W Gminie Cisek przybyło 5.064 mb dróg o nowej nawierzchni. Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową nowych odcinków dróg gminnych oraz remontami i modernizacją istniejących. W ramach tych robót wykonano:

 • budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej przy ul. Górnej w Łanach
  Wybudowano nową drogę łączącą wieś Łany z sołectwem Roszowice o długości 2.070 mb metodą stabilizacji gruntu z cementem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. W części drogi stanowiącej ulicę Górną w Łanach wykonano dodatkowo odcinek kanalizacji deszczowej i położono nawierzchnię asfaltową. Ogólny koszt robót wyniósł 774.235,51 zł. Gmina uzyskała dotację na to zadanie w kwocie 398.666 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
  Droga Roszowice - Łany Droga Roszowice - Łany Droga Roszowice - Łany Droga Roszowice - Łany
 • budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Błażejowice - Ponięcice
  Wykonano nowy odcinek drogi o długości 1.072 mb łączący sołectwo Błażejowice z miejscowością Ponięcice  (Gmina Rudnik woj. śląskie). Nawierzchnię drogi wykonano z masy asfaltobetonowej. Wartość wykonanych robót wyniosła 317.708,78 zł, z tego dofinansowanie tego zadania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 180.613,83 zł.
  Droga Błażejowice - Ponięcice Droga Błażejowice - Ponięcice Droga Błażejowice - Ponięcice Droga Błażejowice - Ponięcice
 • remont dróg we wsi Roszowicki Las i Roszowice
  W Roszowickim Lesie na ulicy Planetorza o długości 1.400 mb oraz na ulicy Dzierżonia o długości 30 mb ułożono nową nawierzchnię z masy asfaltobetonowej.
  We wsi Roszowice na ulicy Płonia wykonano 260 mb drogi tłuczniowej. Na te zadania wydano łącznie kwotę 371.511,29 zł w całości pochodzącą z budżetu Gminy Cisek.
 • przebudowę nawierzchni ulicy Bełk w Cisku
  Na długości 232 mb położono nową nawierzchnię z masy asfaltobetonowej. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 46.368, 32 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Cisek.

Łączna wartość robót zamknęła się kwotą 1.509.823,90 zł. Z budżetu Gminy Cisek wydatkowano kwotę 930.541,07 zł zaś dofinansowanie jakie uzyskała Gmina z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu wyniosło łącznie 579.282,83 zł.

Przewiń do góry