Podziękowanie Alojzego Parysa - Wójta Gminy

dla mieszkańców Gminy Cisek za udział w wyborach i okazane poparcie.

Alojzy Parys - Wójt GminyDrodzy Mieszkańcy Gminy Cisek.

Dziękuję Wam za udział w wyborach samorządowych. Bardzo serdecznie dziękuję za poparcie i zaufanie, jakim obdarzyliście moją osobę, oddając na mnie ponad 60 % swoich głosów. Cieszy mnie fakt, że na Waszą decyzję nie miały wpływu pomówienia jakich nie brakowało na mój temat. Waszego zaufania postaram się nie zmarnować a swoją pracą i zaangażowaniem będę dążył do realizacji mojego programu wyborczego, a przez to do poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy.

Za Wasze zaufanie i głosy oddane na mnie jeszcze raz bardzo dziękuję.

Alojzy Parys
Wójt Gminy Cisek

Program Wyborczy na lata 2006 - 2010

 • Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w oparciu o przygotowane projekty i współfinansowanie tych robót ze środków UE,
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • Kontynuacja i zakończenie budowy obwałowań rz. Odry na odcinku Cisek – Miejsce Odrzańskie,
 • Zakończenie remontu Ośrodka Zdrowia w Cisku,
 • Rozpoczęcie budowy budynku wielofunkcyjnego w Łanach (Remizy OSP, Ośrodka Zdrowia, Biblioteki wraz zapleczem),
 • Budowa Sali sportowej wraz z basenem przy szkole Podstawowej w Łanach,
 • Doposażenie jednostek OSP w sprzęt techniczny,
 • Budowa ścieżek rowerowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (wały, drogi transportu rolnego),
 • Promocja gminy poprzez wydanie nowego folderu oraz opracowanie filmu promocyjnego,
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy,
 • Stała troska o rozwój kultury, tworzenie warunków sprzyjających zakładaniu, zespołów, kół zainteresowań i innych organizacji kulturalnych,
 • Ciągły rozwój bazy sportowej na terenie gminy, szczególnie tej służącej całej społeczności lokalnej, wspieranie działalności klubów sportowych.

W tygodniku regionalnym "Echo Gmin" Nr 49 (481) jaki ukazał się 5 grudnia 2006 roku zamieszczono wywiad redaktora Wojciecha Szymczaka z Wójtem Gminy Cisek.
Oto jego tekst: PDFWywiad z Wójtem Gminy (84,70KB)

Zobacz także, jak głosowano: Wybory samorządowe 2006

Przewiń do góry