Komunikat RSO: OST. PAŃSTW. SŁ HYDROGEOLOGICZNEJ 1/2018

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

W związku z przekroczeniem w sierpniu 2018 stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować wystąpienie niedoborów wody w indywidualnych sieciach gospodarskich.

Komunikat jest ważny od 31-08-2018 14:57:00 do 30-09-2018 23:59:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Przewiń do góry