II posiedzenie Rady Gminy Cisek

odbyło się 4 grudnia 2006 roku. Radni wybrali się do poszczególnych Komisji Rady, a Wójt Gminy złożył uroczyste ślubowanie.

W dniu 4 grudnia 2006 roku odbyło się II posiedzenie Rady Gminy Cisek. Porządek obrad obejmował realizację 9 punktów. Sesję otworzyła Pani Rozwita Szafarczyk - Przewodnicząca Rady Gminy Cisek. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (obecnych 14 radnych) oraz braku wniosków do porządku posiedzenia, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z pierwszej sesji.

Następnie nowo wybrany Wójt - Pan Alojzy Parys, złożył przed Radą Gminy uroczyste ślubowanie, a tym samym objął funkcję Wójta Gminy Cisek na kadencję 2006 - 2010.

W punkcie piątym posiedzenia, radni złożyli swoje propozycje dotyczące pracy w poszczególnych stałych komisjach Rady. Przystąpiono w pierwszej kolejności do wyboru przewodniczących komisji.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwie kandydatury. W trakcie głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 • Oleks Walter: 4 - ZA, 9 - PRZECIW,
 • Stania Gerard: 9 - ZA, 0 - PRZECIW.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek został radny Gerard Stania.

Na przewodniczących pozostałych komisji Rady zgłoszono po jednym kandydacie, i tak:

 • Przewodniczącym Komisji Gospodarczo-Budżetowej został radny Adalbert Piegza (13 - ZA, 0 - PRZEWCIW),
 • Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego został radny Alojzy Wurst (14 - ZA, 0 - PRZECIW),
 • Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych została radna Karina Walach (13 - ZA, 0 - PRZECIW).

Następnie Rada Gminy przystąpiła do ustalenia składów osobowych komisji na podstawie złożonych przez radnych w punkcie 5 sesji propozycji. Zgodnie ze Statutem Gminy, w skład każdej komisji wchodzi 5 radnych łącznie z przewodniczącym, stąd do obsadzenia w każdej komisji pozostały 4 miejsca. Rada Gminy przystąpiła więc do głosowania poszczególnych składów komisji:

 1. Komisja Rewizyjna
  Robert Kirchniawy (12 - ZA, 0 - PRZECIW), Roman Adam (8 - ZA, 0 - PRZECIW), Walter Oleks (2 ZA, 2 - PRZECIW), Alojzy Wurst (14 - ZA, ) - PRZECIW), Alfred Kurfeld (10 - ZA, 0 - PRZECIW). Członkami Komisji zostali radni: Robert Kirchniawy, Roman Adam, Alojzy Wurst i Alfred Kurfeld.
 2. Komisja Gospodarczo-Budżetowa
  Walter Oleks (9 - ZA, 0 - PRZECIW), Robert Kirchniawy (3 ZA, 1 - PRZECIW), Adelajda Lewandowska (11 - ZA, 0 - PRZECIW), Norbert Mikliss (12 - ZA, 0 - PRZECIW), Hubert Proksza (11 - ZA, 0 PRZECIW). Członkami Komisji zostali radni: Walter Oleks, Adelajda Lewandowska, Norbert Mikliss i Hubert Proksza.
 3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
  Zgłoszono 4 kandydatury. Rada Gminy jednogłośnie (14 - ZA) przyjęła skład osobowy Komisji, w którym zasiedli radni: Gerard Stania, Rudolf Kosian, Diter Hałas i Alfred Kurfeld.
 4. Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych
  Zgłoszono 4 kandydatury. Rada Gminy 13 głosami (0 - PRZECIW) przyjęła skład osobowy Komisji, w którym pracować będą radni: Adelajda Lewandowska, Norbert Mikliss, Adalbert Piegza, Robert Kirchniawy.

W kolejnym punkcie porządku obrad w ramach zapytań i oświadczeń radnych, radny Mikliss zapytał Wójta Gminy o sprawy dotyczące odśnieżania dróg gminnych. W odpowiedzi usłyszał, że zgłosiły się do Urzędu 2 firmy i ten temat zostanie załatwiony już jutro. Natomiast w wolnych wnioskach głos zabrał radny Hałas pytając o wycinkę drzew w Roszowicach. Wójt Gminy poinformował o prowadzeniu tej sprawy przez organy Policji i właściciela działki tj. Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Sesja zakończyła się ok. godz. 15:45. Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Gminy odbędzie się 11 grudnia 2006 roku o godz. 15:00. III sesję Rady poprzedzą obrady Komisji Rady poświęcone ustaleniu stawek podatku i opłat lokalnych na rok 2007.

Przewiń do góry