Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisek

Wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

W dniu 27 listopada 2006 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisek, którą na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zwołał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. Na pierwsze posiedzenie przybyło 14 radnych (jeden bez podania przyczyn nie przybył na sesję). Posiedzeniu Rady przewodniczył najstarszy wiekiem radny Adalbert Piegza. Obecni na sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie, po którym wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną dla dokonania wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Cisek zgłoszono dwóch kandydatów: radną Rozwitę Szafarczyk i radnego Roberta Kirchniawego.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącą Rady Gminy Cisek została radna Rozwita Szafarczyk, której kandydaturę poparło 11 radnych.

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono dwóch kandydatów: radną Adelajdę Lewandowską i radnego Waltera Oleksa. W tajnym głosowaniu 9 radnych poparło kandydaturę Adelajdy Lewandowskiej i to ona została Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Cisek.

Najbliższe posiedzenie Rada Gminy wyznaczyła sobie na dzień 4 grudnia 2006r.

Przewiń do góry