Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację dalszej części budowy lewostronnego obwałowania rz.Odry

Wójt Gminy Cisek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "CISEK-DZIELNICZKA BUDOWA LEWOSTRONNEGO WAŁU RZEKI ODRY  km.77+000 ÷ 86+000,  I etap realizacyjny, zadanie 1,  regulacja ujściowego odcinka rzeki Cisek i budowa śluzy wałowej w Landzmierzu, Gmina Cisek"

Zawiadomienie - obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OCHRONA ŚRODOWISKA --> Zawiadomienia o wszczęciu postępowania ....

Przewiń do góry