Roszowicki Las - Roschowitzwald

Roszowicki Las - powstał jako folwark
w 1750 roku,
pierwotnie na gruntach wsi Roszowice

ROSZOWICKI LAS - powstał jako folwark w 1750 roku, pierwotnie na gruntach wsi Roszowice, w miejscu wcześniej wykarczowanego dębowego lasu.
Należał on do hrabiego Melchiora Gaschiny, który za sprzedane drewno, a później parcele dla nowych osiedleńców m.in. finansował budowę klasztoru na Górze Św. Anny. Pierwszymi zabudowaniami w tej wsi był młyn wodny należący do niejakiego Dambonia. Żyzne gleby przyczyniły się do tego, że już w 1768 roku osiedliło się tutaj 28 wolnych zagrodników i 20 chałupników.

Zabudowa rolno - robotnicza rozrastała się szybko i już w 1845 roku wieś liczyła 99 domów, 628 mieszkańców, młyn, cegielnię oraz szkołę (która istniała już od 1833 r.). Do końca XIX wieku liczba budynków wzrosła do 122, a liczba ludności do 853 osób.

 


Ogólna powierzchnia wsi - 728 ha, w tym użytków rolnych - 634 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/226/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Roszowicki Las w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2023 roku w Roszowickim Lesie zamieszkuje 486 mieszkańców.

Mieszczą się tu: neoromański kościół p.w. Św. Antoniego 1912 r., szkoła podstawowa, Dom Strażaka, jednostka OSP, placówka handlowa, stacja paliwowa (ON, Pb95).

Sołtysem wsi jest Pani Gabriela Cappek.

Galeria zdjęć:

 

Zdjęcia z 2005 roku
Kościół p.w. Św. Antoniego Szkoła Podstawowa Roszowicki_Las.png

 

 

 

Przewiń do góry