Zmarł ksiądz Paweł Nimptsch

emerytowany, długoletni proboszcz parafii NNMP w Cisku

W dniu 17 maja 2018 r. zmarł ksiądz Paweł Nimptsch, lat 92, emerytowany proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Cisku.

Ks_Nimptsch.jpeg

Śp. ks. Paweł Nimptsch urodził się 17 kwietnia 1926 r. w Rokitnicy powiat Bytom w rodzinie górniczej Sylwestra i Gertrudy zd. Kocur. Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa.
W 1936 r. rozpoczął edukację w szkole powszechnej w rodzinnej Rokitnicy, a od 1936 r. kontynuował ją w gimnazjum humanistycznym w Bytomiu. Naukę przerwała druga wojna światowa, ponieważ w 1944 r. został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front wschodni. W kwietniu 1945 r. trafił do niewoli sowieckiej, ale z powodu choroby został dość szybo zwolniony i przewieziony na teren Niemiec. Rozpoczął naukę w wyższej szkole ludowej w Dreźnie, jednak we wrześniu 1947 r. powrócił do rodzinnej Rokitnicy. Został przyjęty do Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, gdzie w 1949 r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1954 r. w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach został wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, a po roku w parafii Trójcy Świętej w  Bytomiu. W 1958 r. został mianowany proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Cisku i pełnił ten urząd aż do przejścia na emeryturę w 2001 r. W 1992 r. został ustanowiony sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Opolskiej. Biskup Opolski odznaczył go w 1977 r. tytułem dziekana honorowego, a w 2001 r. radcy duchownego. Zmarł 17 maja 2018 r. w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, gdzie spędził ostatnie miesiące życia.

***

    Eksportacja – w poniedziałek 21 maja 2018 r. o godz. 16.00 w kościele pw.  Nawiedzenia NMP w Cisku;
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 22 maja 2018 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Cisku.

Źródło informacji: http://diecezja.opole.pl/

Przewiń do góry