Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wójt Gminy Cisek podaje informację o wynikach przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek:

  • w dniu 14 sierpnia 2006r. na zaplanowane 4 przetargi odbył się tylko jeden. Do 3 przetargów nie przystąpiła żadna osoba. Ogłoszenie o wynikach przetargów zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykaz, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.
  • w dniu 16 sierpnia 2006r. na zaplanowane 2 przetargi odbył się tylko jeden. Do 1 przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Ogłoszenie o wynikach przetargów zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykaz, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

UWAGA:
Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych podaje się do publicznej wiadomości po 7 dniach od daty przetargu.

Przewiń do góry