Komunikaty WCZK Opole z dnia 18 kwietnia 2018 roku

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cisku na podstawie danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu przekazuje następujące komunikaty:
- PDFKOMUNIKAT 2.PD.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.pdf (470,80KB)
- PDFKOMUNIKAT 3.PD.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku.pdf (455,49KB)

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.opole.pios.gov.pl, w zakładce Jakość powietrza atmosferycznego --> Bieżące wyniki pomiarów.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry