KONKURS DLA OSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

„OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW WSI”

Plakat konkursowy.jpeg
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ O TEMATYCE TYTUŁOWEJ KONKURSU (W PROGRAMIE POWER POINT) i ZAPREZENTOWANIE JEJ wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w której zlokalizowana jest OSP, w sposób zgodny z regulaminem konkursu (potwierdzeniem zorganizowania spotkania z mieszkańcami będą zdjęcia).

Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: WOJEWÓDZKI i ogólnopolski. W pierwszym (1.06-15.08.2018 R.) powołane w Opolskim Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego OSP R1 (wyposażenie torby medycznej w załączniku).

Prezentacja najlepiej oceniona przez Opolski Oddział Regionalny ARiMR, weźmie udział w drugim etapie  (27.08-2.09.2018 r.), w którym na facebookowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie.

Jednostka OSP, której projekt zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.

PRACE KONKURSOWE można przesyłać od 1 czerwca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. na adres OPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARIMR, ul.Wrocławska 170 G, 45-836 Opole.

OSOBY DO KONTAKTU W RAZIE JAKICHKOLWIEK ZAPYTAŃ CO DO ORGANIZOWANEGO KONKURSU JEST JOANNA.SZPALA@ARIMR.GOV.PL TEL. 661 781 001 LUB 77 401 84 32.

PDFRegulamin konkursu pt. Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi_ostateczna.pdf (731,10KB)
PDFWyposażenie torby medycznej.pdf (233,74KB)
PDFZałącznik nr 1 - Adresy OR.pdf (177,71KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich.pdf (539,15KB)

Przewiń do góry