Nowy odcinek wałów przeciwpowodziowych

oddano do użytku w Cisku.

1 września 2006 roku oddano do użytku kolejny odcinek obwałowań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Cisek. Nowy, lewobrzeżny odcinek wałów ma długość 1,3 km, średnia wysokość wału to 4 metry. Szerokość wału u podstawy ma 30 metrów a w koronie 4 metry. Obok wału biegnie tak zwana droga serwisowa służąca do obsługi technicznej wału. Przedmiotowy odcinek wału zaczyna się od potoku Cisek w Landzmierzu, a kończy na wysokości zagrody Państwa Jakubczyk. Wartość robót to 2 mln. zł.

W odbiorze robót uczestniczyli:

  • Inwestor czyli Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
  • Wykonawca - Firma z Lewina Brzeskiego,
  • Przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
  • Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego,
  • Wójt Gminy,
  • mieszkańcy wsi Landzmierz i Cisek.

Nowy odcinek wałów z Landzmierza do Cisku Nowy odcinek wałów z Landzmierza do Cisku Nowy odcinek wałów z Landzmierza do Cisku Nowy odcinek wałów z Landzmierza do Cisku Nowy odcinek wałów z Landzmierza do Cisku Tu trzeba spiąć wały śluzą na potoku Cisek

Przypomnieć należy, że w grudniu 2004 roku oddano do użytku odcinek obwałowań z Koźla do Landzmierza o długości 5,6 km. W przygotowaniu jest budowa dalszego obwałowania Odry na odcinku z Ciska do Roszowickiego Lasu - "Głogowiec" oraz spięcie wałów śluzą na potoku Cisek w Landzmierzu. Rozpoczęcie robót na tym odcinku przewiduje się na przyszły rok po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Przewiń do góry