Umiem pływać 2018

Program powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych

umiem_plywac.jpeg
W Gminie Cisek wystartował program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2018

Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Adresowany jest do 75 uczniów klas I – III  szkół podstawowych w gminie Cisek. Są to uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Landzmierzu, Łanach oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych  i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Nauka odbywa się na basenie w Zakrzowie. W ramach Projektu zorganizowane zostaną zajęcia w grupach liczących nie więcej niż 15 osób, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko – trenerską, a udział w programie jest bezpłatny.

Na realizację projektu „Umiem pływać – przeciwdziałam wadom postawy” udało się uzyskać 13 500,00 złotych dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałą kwotę – 13.500,00 zł dofinansuje Gmina Cisek.

Przewiń do góry