Harmonogram zebrań wiejskich w 2018 roku

Coroczne zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach

SOLTYS_1.gif
Coroczne zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Cisek odbędą się w lutym i marca bieżącego roku. W każdym zebraniu uczestniczyć będzie Wójt Gminy Cisek. Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2017.

L.p. Miejscowość Data Miejsce zebrania i godzina Obsługujący zebranie Uwagi
1. Błażejowice 12.03.2018 Świetlica wiejska DFK g. 18:30 Rada Sołecka  
2. Cisek 14.03.2018 GOK Cisek g. 18:30 Rada Sołecka  
3. Dzielnica 02.03.2018 Świetlica wiejska g. 19:00 Rada Sołecka  
4. Kobylice 06.03.2018 Świetlica wiejska g. 18:00 Rada Sołecka  
5. Landzmierz   Szkoła Podstawowa Rada Sołecka  
6. Łany 16.02.2018 Budynek wielofunkcyjny g. 19:00 Rada Sołecka  
7. Miejsce Odrzańskie 27.02.2018 Świetlica wiejska g. 18:30 Rada Sołecka  
8. Nieznaszyn 08.02.2018 WDK g. 18:30 Rada Sołecka  
9. Podlesie 22.02..2018 Świetlica wiejska g. 18:30 Rada Sołecka  
10. Przewóz 04.03.2018 Świetlica wiejska g. 14:00 Rada Sołecka  
11. Roszowice 28.02.2018 Świetlica wiejska g. 18:00 Rada Sołecka  
12. Roszowicki Las 07.03.2018 Dom Strażaka g. 18:30 Rada Sołecka  
13. Steblów 16.03.2018 Świetlica wiejska g. 19:00 Rada Sołecka  
14. Sukowice 02.02.2018 Świetlica wiejska w Steblowie
g. 19:00
Rada Sołecka  


Szczegóły dot. zebrań wiejskich telef. 77 4871159 w. 48

Serdecznie zapraszamy.

Przewiń do góry