Zainteresowane osoby mogą składać wnioski

o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wójt Gminy Cisek informuje, że zainteresowane osoby mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Termin składania wniosków:

  • do 15 września każdego roku dla uczniów szkół publicznych
  • do 15 października każdego roku dla słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Wypełnione wnioski można składać osobiście (sekretariat Urzędu) lub listownie na adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

Termin realizacji świadczeń: po rozpatrzeniu złożonych wniosków oraz po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Zobacz szczegóły dotyczące składania wniosków, zapoznaj się z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cisek oraz pobierz druki wniosków ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - Dział OGŁOSZENIA --> Informacje.

Przewiń do góry