Wójt Gminy Cisek informuje o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkoli i szkół

prowadzonych przez Gminę Cisek

Herb Gminy Cisek.jpeg
Wójt Gminy Cisek informuje o rozpoczęciu rekrutacji dzieci na rok szkolny 2018/2019 do gminnych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cisek.

Szczegóły rekrutacji dzieci do poszczególnych placówek oświatowych dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek,
w zakładce OGŁOSZENIA --> Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych:

Przewiń do góry