Nabór wniosków do otwartego konkursu na wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi

organizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego

UMWO_op.png
Informuje się przedstawicieli organizacji pozarządowych z Państwa gminy, że na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczone zostało ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi.

Termin składania wniosków upływa 02 marca 2018 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów – 12.000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem
http://bip.opolskie.pl/2018/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/

Przewiń do góry