Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił

konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej

UMWO_op.png
Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie:

Przewiń do góry