Zwrot akcyzy producentom rolnym

W 2018 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

traktor2_jpeg.jpeg
Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej należy się podatnikom – producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91.

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producent rolny (osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego) ustala jako iloczyn ilości kupionego oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Kwota zwrotu nie może przekroczyć rocznego limitu, który ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku.

Przypominamy, że podstawą ubiegania się o zwrot jest wniosek. Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot w lutym 2018 r. (za okres sierpień 2017 r. - styczeń 2018 r.) i w sierpniu (za okres luty - lipiec 2018 r.). Wnioski składamy do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Podstawa prawna:
- § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2215,
- art. 1, art. 3-9 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340.

Przewiń do góry