Zimowe utrzymanie chodników

Przypominam o obowiązujących zasadach zimowego utrzymania chodników na terenie gminy Cisek

zimowe_utrz_chodnikow3.jpeg
W związku z nadejściem sezonu zimowego 2017/2018 oraz w nawiązaniu do pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pragnę przypomnieć o obowiązujących zasadach zimowego utrzymania chodników.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Z art. 5 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy wynika natomiast, że obowiązek uprzątnięcia chodników ciąży na zarządcy drogi tylko wtedy, gdy zarząd drogi pobiera opłaty za postój lub parkowanie.

Zarządcy dróg na terenie gminy Cisek nie pobierają opłat za postój lub parkowanie pojazdów samochodowych na chodnikach, na całej sieci zarządzanych dróg, zatem uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z chodników należy do właścicieli nieruchomości graniczących bezpośrednio z chodnikami.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry