Wyniki konsultacji w przedmiocie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości

Gminy Cisek w języku niemieckiej mniejszości narodowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XLII/196/2006 w dniach od 26 czerwca do 3 lipca 2006 roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami poszczególnych miejscowości Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej.

Powołana przez Wójta Gminy Cisek komisja w składzie : Jerzy Groeger – Przewodniczący oraz członkowie Małgorzata Siegmann i Gabriela Smiatek, dokonała ustalenia wyników konsultacji w dniu 5 lipca 2006 roku.
Protokóły ustalenia wyników konsultacji zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach Gminy.

Poniżej zamieszczamy tabelaryczne zestawienie wyników konsultacji w poszczególnych miejscowościach:

Lp.

Miejscowość

Liczba osób, które złożyły wypełnione karty konsultacji

Liczba oddanych głosów

Liczba ważnych głosów opowiadających się za nadaniem miejscowości dodatkowej nazwy

Liczba ważnych głosów opowiadających się przeciwko nadaniu takiej nazwy

Ważnych

Nieważnych

1.

Błażejowice

41

25

16

21

4

2.

Cisek

19

18

1

11

7

3.

Dzielnica

86

84

2

83

1

4.

Kobylice

63

62

1

59

3

5.

Landzmierz

32

32

0

29

3

6.

Łany

258

258

0

252

6

7.

Miejsce Odrzańskie

31

26

5

24

2

8.

Nieznaszyn

58

54

4

49

5

9.

Przewóz

93

73

20

43

30

10.

Podlesie

51

40

11

36

4

11.

Roszowice

107

105

2

105

0

12.

Roszowicki Las

94

94

0

94

0

13.

Steblów

37

28

9

19

9

14.

Sukowice

4

4

0

2

2

 

Przewiń do góry