E-meldunek. Jak zameldować się przez Internet?

Zmieniasz miejsce zamieszkania, przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Musisz się zameldować.

dowod_osob.png
Uruchomiona usługa E-meldunek umożliwia zameldowanie na pobyt stały, czasowy i przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

Jak to zrobić?

Wejdź na stronę https://.obywatel.gov.pl To tam wybierz usługę MELDUNEK i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.

W przypadku gdy meldujesz samego siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.
Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś do formularza skany dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Przewiń do góry