Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Cisek na 2018 rok

Jednogłośnie - 15 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu gminy Cisek na 2018 rok

rg_cisek.jpeg
18 grudnia 2017 roku odbyło się XXXI posiedzenie Rady Gminy na którym jednogłośnie - 15 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu gminy Cisek na 2018 rok. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 20.966.555,00 zł, zaś wydatki ustalono w łącznej kwocie 22.027.555,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.061.250,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych. Utworzono też rezerwę ogólną budżetu w kwocie 23 tys zł oraz rezerwę celową w wysokości 43 tyś. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

W przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniono również kwotę 257.016,23 zł na fundusz sołecki dla 14 sołectw gminy Cisek.

W 2018 roku planuje się realizację czterech zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 4.762.500,00 zł, w tym budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Cisek (3.446.000,00 zł), budowę ścieżki rowerowej po nasypie kolejowym w Sukowicach (950.000,00 zł), termomdernizację budynku komunalnego w Cisku (360.000,00 zł) oraz zakup altany (6.500,00 zł).

Przedmiotową uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową dla gminy Cisek zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2018 rok.

Nagranie obrad XXXI sesji Rady Gminy Cisek można obejrzeć i wysłuchać w zakładce Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Po roboczej części sesji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek oraz Wójt Gminy zaprosili wszystkich radnych na uroczystą drugą cześć obrad do Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, gdzie Rada, sołtysi i zaproszeni goście podsumowali kończący się rok 2017. Relacja z tej części obrad dostępna jest na Kanale informacyjnym CisekTV:

Przewiń do góry