Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

czyli tzw. "szpermil" odbędzie się na terenie gminy Cisek w lipcu.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy  Cisek  oraz firma "REMONDIS" Gliwice Sp z o.o. informuje  mieszkańców, że  na terenie gminy Cisek
w dniu 29 lipca 2006 r. (sobota) odbędzie się 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
tzw. "szpermil".

Odpady odbierane będą od godz. 6:00  z pod bram  posesji klientów indywidualnych.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych obejmuje odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówki, zamrażarki, sprzęt AGD,  komputerowy, monitory i telewizory, narzędzia elektryczne oraz odbiór mebli, dywanów, wykładzin podłogowych, armatury sanitarno-łazienkowej oraz opon.

W ramach usługi nie będą odbierane materiały budowlane tj.: gruz, papa, eternit oraz  ziemia, piasek, płody rolne, plastik, makulatura, szkło, odpady komunalne, odpady niebezpieczne czyli środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, smary i opakowania po nich, nawozy i opakowania po nich, akumulatory oraz padlina.

Przedmioty przeznaczone do wywozu należy złożyć przy swojej posesji do godziny 6:00 dnia 29 lipca b.r.  
z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewiń do góry