Nowoczesny samochód pożarniczy dla OSP Łany

Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego otrzymały 15 nowych samochodów

Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego otrzymały 15 nowych samochodów, które będą służyć w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Przygotowane są zarówno do walki z ogniem, jak i do ratownictwa drogowego. To największe w historii jednorazowe doposażenie strażaków ochotników w regionie. Zakup był możliwy dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Opolskiego.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, przekazał strażakom ochotnikom piętnaście nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych

Samochody zakupione w ramach pieniędzy z Unii Europejskiej otrzymały OSP z Gorzowa Śląskiego, Grobnik, Dąbrowy, Leśnicy, Bogacicy, Głogówka, Jarnołtówka, Łan, Większyc, Tarnowa Opolskiego, Opola-Gosławic, Osowca, Lewina Brzeskiego, Lipek i Łowkowic. 

 

W uroczystym przekazaniu wozów bojowych na opolskim rynku uczestniczył Waldemar Pawlak, prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce.

Samochody spełniają normę ekologiczną Euro 6, posiadają manualną skrzynię biegów, wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu minimum 50 kN. Na wyposażeniu jest zbiornik wody o pojemności 3000 litrów wraz ze zbiornikiem środka pianotwórczego. Każdy samochód dodatkowo wyposażony jest m.in. w agregat prądotwórczy, piłę spalinową, nóż do pasów bezpieczeństwa, przyrząd do pomiaru stężeń wybuchowych tlenku węgla, siarkowodoru oraz sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej, zestaw ratownictwa medycznego.

W uroczystym przekazaniu wozów bojowych na opolskim rynku uczestniczyła również Młodzieżowa Drużyna Strażacka z Miejsca Odrzańskiego.

Wykorzystano tekst ze strony Samorządu Województwa Opolskiego.
Zdjęcia wykorzystano z Nowej Trybuny Opolskiej.

Przewiń do góry