Wojt Gminy ogłosił dwa przetargi

na dostawę oleju opałowego i przebudowę nawierzchni ulicy.

Wójt Gminy Cisek ogłosił dwa przeargi nieograniczone na:

  • przebudowę nawierzchni na ulicy Bełk w Cisku polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.
    Ogłoszenie o przetargu wraz z plikami do pobrania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.
Przewiń do góry