Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Cisek

27 października 2006 roku odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Cisek. Było to ostatnie posiedzenie Rady w IV kadencji samorządu terytorialnego. Radni po raz ostatni mogli podejmować uchwały i składać interpelacje, ponieważ ten dzień kończył czeroletnią kadencję rady (2002-2006).

W czasie tego posiedzenia, które tym razem odbyło się w nowej świetlicy wiejskiej w Steblowie, Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy przedstawili krótkie podsumowanie swojej działalności w mijającym czeroletnim okresie.

Następnie podjęto dwie uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w sprawie regulaminu wynagrodzeń i wyróżnień dla nauczycieli. Złożone zostały dwie ostatnie interpelacje dotyczące byłego punktu skupu buraków w Dzielnicy.

Medal ZA ZASŁUGI DLA GMINY CISEKRealizując uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady w sprawie wyróżnień "Za zasługi dla Gminy Cisek" dokonano uroczystego wręczenia dyplomów i medali osobom wyróżnionym:

    • Janowi Cieślakowi - Prezesowi LZS "Ruch" Steblów,
    • Janowi Malikowi - radnemu i działaczowi społecznemu,
    • Leonardowi Basiście - radnemu i działaczowi społecznemu.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Ryborz i Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys złożyli radnym serdeczne podziękowania za pracę w mijającej kadencji i wręczyli im okolicznościowe podziękowania.

Fotoreportaż:

Nagrodzeni ZA ZASŁUGI DLA GMINY CISEK Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka