Odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Cisek

Było to ostatnie posiedzenie Rady Gminy Cisek w IV kadencji samorządu.

27 października 2006 roku odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Cisek. Było to ostatnie posiedzenie Rady w IV kadencji samorządu terytorialnego. Radni po raz ostatni mogli podejmować uchwały i składać interpelacje, ponieważ ten dzień kończył czeroletnią kadencję rady (2002-2006).

W czasie tego posiedzenia, które tym razem odbyło się w nowej świetlicy wiejskiej w Steblowie, Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy przedstawili krótkie podsumowanie swojej działalności w mijającym czeroletnim okresie.

Następnie podjęto dwie uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w sprawie regulaminu wynagrodzeń i wyróżnień dla nauczycieli. Złożone zostały dwie ostatnie interpelacje dotyczące byłego punktu skupu buraków w Dzielnicy.

Medal ZA ZASŁUGI DLA GMINY CISEKRealizując uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady w sprawie wyróżnień "Za zasługi dla Gminy Cisek" dokonano uroczystego wręczenia dyplomów i medali osobom wyróżnionym:

    • Janowi Cieślakowi - Prezesowi LZS "Ruch" Steblów,
    • Janowi Malikowi - radnemu i działaczowi społecznemu,
    • Leonardowi Basiście - radnemu i działaczowi społecznemu.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Ryborz i Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys złożyli radnym serdeczne podziękowania za pracę w mijającej kadencji i wręczyli im okolicznościowe podziękowania.

Fotoreportaż:

Nagrodzeni ZA ZASŁUGI DLA GMINY CISEK Zdjęcie035.jpeg Zdjęcie037.jpeg Zdjęcie036.jpeg Zdjęcie039.jpeg Zdjęcie040.jpeg Zdjęcie041.jpeg Zdjęcie042.jpeg Zdjęcie043.jpeg Zdjęcie044.jpeg Zdjęcie045.jpeg

 

Przewiń do góry