Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok

UMWO_op.png
Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
oraz Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Uchwałą nr 4380/2017 z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) (projekt Programu do konsultacji w załączeniu).

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków przesyłanych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub dostarczane osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na formularzu zgłaszania uwag (w załączeniu) - szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć w ww. uchwale Zarządu Województwa (w załączeniu).

PDFUchwała 4380.2017 - przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy z NGO na 2018 rok.pdf (906,80KB)
PDFZałącznik nr 1 - projekt Programu Współpracy na 2018 rok.pdf (580,53KB)
PDFZałącznik nr 2 - Harmonogram konsultacji.pdf (587,23KB)
DOCZałącznik nr 3 - formularz uwag.doc (43,00KB)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!!  Czekamy na Państwa uwagi i propozycje zmian do Programu!!!!

Przewiń do góry