Informacja o pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

Rolnicy mogą złożyć wniosek o udzielenie pomocy, jeśli w ich gospodarstwach szkody w uprawach rolnych oszacowanych przez Komisję Wojewody wyniosły powyżej 30%.

I N F O R M A C J A
o pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku
informuje, że:

  • pomoc zostanie udzielona w postaci jednorazowego zasiłku celowego  w wysokości 500zł. w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, jeżeli szkody w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym przekroczyły średnio powyżej 30 %.
  • lub w wysokości 1.000zł. w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych, jeżeli szkody w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym przekroczyły średnio powyżej 30 %.
  • dodatkowo pomoc może być zwiększona o 392zł. w przypadku rodziny rolniczej, prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub koniowate, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klęską suszy wynoszą powyżej 30 %.
  1. Wnioski o udzielenie pomocy wraz z numerem konta bankowego można składać do 15 października 2006r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku,
    ul. Planetorza 52,  pokój Nr 9 i 10
    (telef. 077 4871118).
  2. Wysokość szkód będzie ustalał kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie protokołów oszacowania szkód przekazanych do GOPS przez Wojewodę Opolskiego.
  3. Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006r.pdf (82,44KB)

Przewiń do góry