Ucierpiałeś w nawałnicach? ZUS proponuje pomoc

W ramach obowiązującego prawa ZUS podejmuje  działania w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym

logo_ZUS_zielone.jpeg
Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS może Ci pomóc, tzn. odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a w wyjątkowych sytuacjach - umorzyć należności.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatnim okresie nad Polską, w tym nad gminami wokół Kędzierzyna-Koźla. W ramach obowiązującego prawa podejmuje  działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Pracownicy ZUS mają świadomość, że mogą się do nich zgłosić osoby poszkodowane
w rezultacie nawałnic. Są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania -zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - form pomocy.

O pomoc mogą zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia. ZUS informuje, że mają oni możliwość złożenia wniosku
o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

Przedsiębiorca, który poniósł straty materialne na skutek nawałnic może złożyć, wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. Musi jednak wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie.

Należy przy tym pamiętać, że:

  • umorzeniu, w takiej sytuacji, podlegają wyłącznie należności z tytułu składek
    za osobę prowadzącą działalność gospodarczą opłacającą składki na własne ubezpieczenia,
  • okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie takiej osobie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury,
  • samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności
    z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia.


O umorzenie zadłużenia poszkodowani mogą się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek. Więcej informacji na ten temat zainteresowani znajdą na stronie www.zus.pl.

Wnioski składane przez płatników składek dotyczące zarówno udzielenia ulg w spłacie należności, jak i ich umorzenia są rozpatrywane przez ZUS z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji konkretnego płatnika.

Osoby poszkodowane mogą w łatwy sposób znaleźć podstawowe informacje dotyczące ulg i umarzania, które są stale dostępne na stronach internetowych ZUS (www.zus.pl), u doradców do spraw ulg i umorzeń, a także w każdej placówce ZUS w sali obsługi  klienta.

Aktualnie na www.zus.pl zamieszczona została informacja kierowana do osób poszukujących pomocy w ZUS w związku z problemami jakich doświadczyli na skutek nawałnic.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają oni zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomagają
w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Udzielenie wsparcia jest możliwe dzięki zapisom w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365). Przewidują one możliwość umorzenia należności z tytułu składek w sytuacji, gdy zobowiązany poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Sebastian Szczurek
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego
Opole, 6 września 2017 roku

Przewiń do góry