Szkolenia z języka angielskiego

Już dziś na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Cisek ruszyła rekrutacja do szkoleń z języka angielskiego!

naglowek_opolskie.png
Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy?
Chcesz zdobyć certyfikat TOEIC, który jest rozpoznawalny przez firmy na całym świecie? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Cisek ruszyła rekrutacja do szkoleń z języka angielskiego!

Szkolenia, realizowane w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów”, będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji  kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kto może wziąć udział w kursie?

Osoby z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia zgłaszające się z własnej inicjatywy do wzięcia udziału w celu podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. osoby:

 • mające 50 lat i więcej,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • z niepełnosprawnością,
 • opiekujące się osobami zależnymi,
 • z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,
 • długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • migranci powrotni i imigranci.


Uczestnikom kursów zapewniamy:

 • aż 120h z języka angielskiego w grupach liczących średnio 10-12 na różnych poziomach znajomości języka ( od A1 – początkujący do C2 - profesjonalny) - w zależności od potrzeb i możliwości uczestników szkoleń,
 • szkolenia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z uczestnikami,
 • materiały szkoleniowe (podręczniki do języka angielskiego),
 • egzamin zewnętrzny TOEIC.


Co zyskujesz?

 • konkretne umiejętności językowe,
 • certyfikat potwierdzający nabycie pełnego poziomu kompetencji honorowany przez firmy na całym świecie !


By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego, bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test) i wyślij je pocztą na adres:

Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Jana Kasprowicza 3/5,
31-523 Kraków
.

nagl_logo2-1.png
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem www.masterlang.pl/opolskiejezyki

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo pod adresem e-mail :  oraz pod numerem telefonu: 533 394 980.

Szkolenia są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 206 zł pochodzi ze środków uczestników szkoleń. Cena obejmuje: podręcznik teoretyczny i praktyczny, 120h kursu i egzamin zewnętrzny.

Projekt jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

Przewiń do góry