Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030

opracowana przez Główny Urząd Statystyczny

GUS.jpeg
Główny Urząd Statystyczny prezentuje Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030.  Prognoza ta została opracowana w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050. Do wykonania prognozy dla gmin konieczne było obliczenie prognozy ludności dla powiatów (przy wykorzystaniu nowych założeń na poziomie kraju). Stąd też w opisie założeń przedstawione są założenia dla kraju jako całości, ich przełożenie na zmiany w poszczególnych powiatach oraz ostatecznie, sposób tworzenia założeń prognostycznych dla poszczególnych gmin.

Szczegółowe wyniki prognozy ludności (w podziale na ekonomiczne i biologiczne grupy wieku) oraz wartości zdarzeń ruchu naturalnego i wędrówkowego zostały udostępnione w formie tabel dla poszczególnych gmin oraz tabeli zbiorczej, która umożliwia analizy porównawcze.

W 2019 r.  GUS planuje opracować kolejną edycję prognoz ludności w przekrojach: dla kraju ogółem, województw, powiatów i miast na prawach powiatu oraz gmin.

Przewiń do góry