Konsultacje z mieszkańcami Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej

odbędą się we wszystkich sołectwach Gminy Cisek w dniach od 26 czerwca do 3 lipca 2006r.

W dniu 12 czerwca 2006 roku rada Gminy Cisek podjęła uchwałę nr XLII/196/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych miejscowości położonych na obszarze Gminy Cisek w przedmiocie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw tych miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 26 czerwca 2006r. do 3 lipca 2006r. z mieszkańcami następujących miejscowości położonych na terytorium Gminy Cisek:

1)    w miejscowości Błażejowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Blaseowitz”,

2)    w miejscowości Cisek – dodatkowa tradycyjna nazwa „Czissek”,

3)    w miejscowości Dzielnica – dodatkowa tradycyjna nazwa „Dzielnitz”,

4)    w miejscowości Kobylice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Kobelwitz”,

5)    w miejscowości Landzmierz – dodatkowa tradycyjna nazwa „Landsmierz”,

6)    w miejscowości Łany – dodatkowa tradycyjna nazwa „Lohnau”,

7)    w miejscowości Miejsce Odrzańskie – dodatkowa tradycyjna nazwa „Mistitz”,

8)    w miejscowości Nieznaszyn – dodatkowa tradycyjna nazwa „Niesnaschin”,

9)    w miejscowości Podlesie – dodatkowa tradycyjna nazwa „Podlesch”,

10)  w miejscowości Przewóz – dodatkowa tradycyjna nazwa „Przewos”,

11)  w miejscowości Roszowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Roschowitzdorf”,

12)  w miejscowości Roszowicki Las – dodatkowa tradycyjna nazwa „Roschowitzwald”,

13)  w miejscowości Steblów – dodatkowa tradycyjna nazwa „Stöblau”,

14)  w miejscowości Sukowice – dodatkowa tradycyjna nazwa „Suckowitz”.

W konsultacjach może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec wyżej wymienionych miejscowości. Polegać one będą na wypełnieniu karty konsultacji, którą należy pobrać u sołtysa wsi, wypełnić, podpisać i oddać z powrotem u sołtysa, potwierdzając jej dostarczenie na wykazie osób biorących udział w konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji sołtysi wsi przekażą 4 lipca 2006r.  wypełnione karty i wykazy osób Wójtowi Gminy. Komisja powołana przez Wójta ustali wyniki konsultacji w poszczególnych miejscowościach i poda je do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek oraz w poszczególnych miejscowościach.

Szczegóły konsultacji w załączonej uchwale Rady Gminy Cisek:
PDFUchwała (86,63KB)

Przewiń do góry