Wójt Gminy Cisek informuje

że został wywieszony wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 587/3 o pow. 0,0625 ha  położoną w obrębie Kobylice.

Przejdź do wykazu nieruchomości: http://bip.cisek.pl/2216/1714/zarzadzenie-nr-61-wojta-gminy-z-dnia-18-sierpnia-2017-roku.html

Przewiń do góry