Przetarg nieograniczony na budowę drogi

dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Cisku do dnia 03 lipca 2006r. a roboty mają być wykonane w terminie do 16 pażdziernika 2006r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, w Biuletynie Informacji Publicznej
w Dziale OGŁOSZENIA -> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry