Absolutorium dla Wójta za 2016 rok udzielone jednogłośnie

W dniu 12 czerwca 2017 roku na XXVI posiedzeniu Rada udzieliła Wójtowi absolutorium za 2016 rok

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Cisek. Obecnych na sesji było 15 radnych. Tematem obrad było przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu a także Komisja Rewizyjna rady Gminy Cisek, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie. Wójt dobrze gospodarował publicznymi pieniędzmi. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu radni, nikt nie zagłosował przeciw.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok dostępne jest TUTAJ.

Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium radni przyjęli jeszcze trzy uchwały: zmiany w budżecie na 2017 rok, zmiany w WPF oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Cisek..

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane dwie części XXVI posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry