Ostrzeżenie nr 6

Fala wezbraniowa i wzrosty stanów wód rz. Odry

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazuje na podstawie informacji 
otrzymanej z Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW
Oddział we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 6
Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo opolskie

Ważność: od 2017-04-28 15:00:00 do 2017-04-30 15:00:00

Przebieg: W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczno-meteorolociczną Odrą środkową przemieszczać się będzie fala wezbraniowa. Na Odrze prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody do stanów około i powyżej alarmowych. Na dopływach Odry środkowej prognozuje się jeszcze wzrosty stanów wody i lokalne przekroczeniami stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 100%
Uwagi: Brak

Czas wydania: 2017-04-28 14:20:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk

WÓJT
/-/ Alojzy Parys


Klasyfikacja_stopni_groznych_zjawisk_meteorologiczno_hydrologicznych.pdf
Pogoda w Cisku i sytuacja na Odrze

Przewiń do góry