Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy - Alojzego Parysa

Radni przyjęli uchwałę udzielającą Wóktowi Gminy Cisek absolutorium z wykonania budżetu gminy Cisek za 2005r.

28 kwietnia 2006 roku na XLI posiedzeniu Rady Gminy Cisek Pan Alojzy Parys złożył ślubowanie i od tego dnia zgodnie z prawem jest ponownie Wójtem Gminy Cisek. Tym samym przestał pełnić funkcję wójta Jerzy Groeger, który od tego dnia wrócił na stanowisko sekretarza gminy Cisek.

Na tej samej sesji radni Rady Gminy Cisek udzielili Wójtowi Gminy - Alojzemu Parysowi absolutorium z wykonania budżetu gminy Cisek za 2005 rok. 11 radnych obecnych na sesji jednogłośnie przyjęło uchwałę absolutoryjną.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2005 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE I MIENIE --> Budżet Gminy.

 

Przewiń do góry