Piękna Wieś Opolska 2017

XX edycja konkursu Zarządu Województwa Opolskiego

odnowawsi.jpeg
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił jubileuszową XX-stą edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017".

W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

- Najpiękniejsza wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej,
- Najlepszy projekt odnowy wsi.

Konkurs, jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach. Działalność środowisk lokalnych na rzecz zachowania bioróżnorodności jest jednym z głównych kryteriów regulaminowych we wszystkich tegorocznych kategoriach konkursowych „Najpiękniejszej wsi XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej" oraz „Najlepszym projekcie odnowy wsi".

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście upływa 29 maja 2017 roku. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi!)

Pobierz:
PDF1_Regulamin konkursu_Piękna Wieś Opolska 2017.pdf (708,46KB)
DOC1_Formularz zgłoszeniowy PWO_2017.doc (2,02MB)
DOC1_Oświadczenie o udostępnieniu zdjęć_PWO_2017.doc (2,01MB)

Więcej informacji na stronie www.odnowawsi.eu.

Przewiń do góry