Spotkanie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

OPOLE, 21 marca 2017 r. o godz. 10:00, UMWO CSK Ostrówek

RPO_OPOLSKIE_EFS+EFRR.jpeg
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej


Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca 2017 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej;
  • Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie II;
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Osi IV LEADER.Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników GPI w Opolu oraz przedstawicieli Instytucji udzielających przedmiotowego wsparcia.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail:

Zapraszamy serdecznie!

Przewiń do góry