Błażejowice - Blaseowitz

Błażejowice - wzmiankowane pierwszy raz
w 1440 roku jako Von Blazegowitz.
 

BŁAŻEJOWICE - wzmiankowane pierwszy raz w 1440 roku jako VON BLAZEGOWITZ.
Od 1563 roku miejscowość była własnością Nikolausa Lassota, a później hrabiów von Oppersdorf.

Pierwotna wieś kmieca była niewielka i liczyła mniej niż 20 kmieci i zagrodników. Jeszcze w 1830 roku we wsi znajdowały się tylko 32 domy, a zamieszkiwało ją 219 mieszkańców (w tym 7 kmieci, 11 zagrodników i 28 chałupników).
W 1865 roku istniała tu wielka hodowla owiec, z której uzyskiwano wełnę wysokiej jakości. Wieś rozwijała się powoli, by w 1925 r. liczyć 68 domów i 399 mieszkańców.

https://youtu.be/TVIMgQh4i8s

Ogólna powierzchnia wsi - 359 ha, w tym użytków rolnych 316 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/215/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Błażejowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2023 roku w Błażejowicach zamieszkuje 222 mieszkańców.

Mieszczą się tu: Gospodarstwo rolne "Rolpolnik", sklep spożywczy, świetlica wiejska, warsztat samochodowy.

Sołtysem wsi jest Pan Alfred Kurfeld

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Kaplica Budynek mieszkalny ze sklepem Blazejowice.png

 

Przewiń do góry