Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza na spotkanie

informacyjne dotyczące Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

LPI_KK.png
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu  Pomoc Techniczna 2014-2020”

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

Spotkanie informacyjne
dla potencjalnych Beneficjentów działania
10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020

które odbędzie się:

06.03.2017 r. godz. 1100

miejsce/organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail:

Więcej informacji:

http://rpo.opolskie.pl/?p=21267

ZGŁOSZENIA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDj-ftfaHtR7xh5huoPaHEfMLRRcSrmS3-MMY8r0VNGvAJdg/viewform?usp=send_form

Przewiń do góry