Nowe materiały promocyjne o gminie Cisek

48 stronicowy folder, mapa turystyczna gminy oraz prezentacja multimedialna

Folder_GmCisek_2016.png
"...Nasza typowo rolnicza gmina powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego posiada wiele atutów, które mogą się przyczynić do jej dalszego rozwoju. Wysokie umiejętności rolników w uprawie roli, czyste i zdrowe środowisko naturalne, nieskażone wody, wygodna i bezpieczna sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, coraz to bogatsza sieć ścieżek rowerowych, konnych i pieszych, stwarzają dla naszej gminy szansę stania się atrakcyjnym rejonem wypoczynkowym, turystycznym i osiedleńczym.

Zapraszam Cię do obejrzenia IV już wydania folderu „CISEK – GMINA NAD ODRĄ”, który skrótowo prezentuje złożoną przeszłość naszej gminy i poszczególnych sołectw oraz współczesny dorobek mieszkańców wraz z perspektywami na przyszłość. ..."

Tak zaczyna się wprowadzenie, a właściwie słowo wstępne Wójta do kolejnego wydania folderu o gminie Cisek, liczącego 48 stron, który ukazał się pod koniec 2016 roku. W folderze przedstawiono rys historyczny i charakterystykę gminy, poszczególne miejscowości, kulturę, sport i przedsiębiorczość gminy oraz współpracę z zagranicą. Dużą część poświęcono ciągle rozwijającej się turystyce i wypoczynkowi, gospodarstwom agroturystycznym oraz trasom rowerowym i konnym. Całość informacji wydanej w 4 językach: polskim, angielskim, czeskim i niemieckim, uzupełniono nowymi zdjęciami oraz widokami z „lotu ptaka”.

 

Dopełnieniem wydania folderu jest prezentacja multimedialna, którą przygotowano z myślą o szybkim dotarciu do potencjalnych turystów i przedsiębiorców w ramach spotkań, sympozjów i targów.

Mapa_GmCisek_2016.png

Nieco wcześniej Urząd przygotował II wydanie mapy turystycznej Gminy Cisek w skali 1:30000 – uaktualnione o nowe ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe, obwałowanie rzeki Odry i wszelkie inne zmiany, jakie zaszły w geograficznym kształcie gminy Cisek w latach 2009 – 2016.

Mapa zawiera uaktualnione opisy dotyczące gminy i jej wszystkich sołectw oraz punkty i adresy, gdzie każdy turysta może skorzystać z noclegu, dobrze zjeść i wypocząć.  Atutem mapy jest wykaz ulic w miejscowościach gminy Cisek, za pomocą którego bardzo szybko odnajdziemy szukaną ulicę na mapie. Na mapie zamieszczono również osobny plan gminnej wsi Cisek w skali 1:10000. W opisie mapy są też nowe zdjęcia. Turystyczna mapa gminy jest nieodzownym pomocnikiem dla każdej osoby chcącej dobrze poznać gminę Cisek i jej urocze zakątki.
Zwięzła informacja oraz dobra mapa pozwoli z łatwością dotrzeć każdej osobie do określonego celu podróży w naszej gminie.

Wyżej wymienione materiały wydano w celach promocyjnych gminy, szczególnie w czasie wymiany grup i młodzieży z gminami partnerskimi oraz udziału gminy i przedsiębiorstw działających na naszym terenie w międzynarodowych targach i spotkaniach biznesowych.

Obydwie pozycje można również nabyć w kasie Urzędu Gminy Cisek. Cena folderu - 10 zł a mapy turystycznej 2.50 zł.

Polecamy i zapraszamy.

Przewiń do góry