Wykaz nieruchomości Gminy Cisek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

podał do publicznej wiadomości Wójt Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek Zarządzeniem Nr 20/2006 z dnia 30 maja 2006r. podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotowy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Zobacz: Wykaz nieruchomości.

Przewiń do góry