Rozporządzenie nr 4/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w K-Koźlu z 6.02.2017 r.

w sprawie uchylenia rozporządzeń nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 w sprawie zwalczania grypy ptaków

logo_giw_a.png
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że wydał Rozporządzenie nr 4/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia rozporządzeń nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 dotyczących zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Rozporządzeniem tym zniesiono obszary wyznaczone w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz uchylono nakazy i zakazy obowiązujące w tych obszarach.

PDFRozporządzenie nr 4_2017 PLW z dnia 6 lutego 2017 roku.pdf (59,36KB)

Jednocześnie PWL informuje, że na terenie całego kraju nadal obowiązują restrykcje wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym nakaz utrzymania drobiu w zamkniętych obiektach lub w sposób zabezpieczający drób, a także pasze dla drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami lub ich odchodami, utrzymanie mat dezynfekcyjnych czy stosowanie podwyższonych standardów higieny w gospodarstwach utrzymujących drób.

PDFPismo PLW nr DZ.4214.41.17.pdf (75,92KB)

Restrykcje powyższe, wprowadzone ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia w kraju nowych ognisk choroby, będą obowiązywały do czasu uchylenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

PDFDz.U. z 2016 r. poz. 2091.pdf (102,28KB)

Przeczytaj też: PTASIA GRYPA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!

Przewiń do góry